Hoe werken wij?

IncaDe maakt gebruik van het zogenaamd ‘No Cure no Pay principe’ en bied hierbij een landelijke dekking aan. Dit wil zeggen dat wij door heel Nederland actief zijn en geen kosten in rekening brengen totdat de vordering volledig of gedeeltelijk is voldaan. Daarnaast streven wij naar een snelle en discrete behandeling . Kernwaarden in dit proces zijn klantvriendelijkheid en transparantie. Het laatste wat u wilt is klanten verliezen omdat er onenigheid ontstaat over de betaling van de vordering.

Incasso procedure

Hebben wij u vordering ontvangen? Dan gaan wij nog dezelfde dag voor u aan de slag. IncaDe garandeert dat u vordering ( op werkdagen ) binnen 24 uur in behandeling zal worden genomen. De eerste sommatie zal binnen 48 uur de deur uit gaan. Het gehele incassotraject strekt zich uit over een periode van 7 weken waarin 2 loontermijnen worden bestreken.
Binnen deze termijn zullen er minimaal 3 betalingsherinneringen worden verstuurd waardoor de crediteur voldoende tijd heeft de vordering te voldoen of hiervoor een regeling te treffen. Betalingsregelingen zullen altijd eerst worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Hebben wij u vordering ontvangen? Dan gaan wij nog dezelfde dag voor u aan de slag.

Incasso kosten

Voor berekening van de incasso kosten hanteren wij altijd de WIK (WetIncassokosten). De gemaakte kosten komen bovenop de vordering en worden dus volledig gedragen door de debiteur.
Naast de incassokosten zal de factuur verhoogd worden met de wettelijk vastgestelde rente. Deze rente komt volledig ten goede aan de opdrachtgever en is afhankelijk van de factuurdatum.

Indien u als opdrachtgever BTW plichtig bent mogen wij de BTW niet bij de debiteur heffen. Deze wordt dan achteraf met u verrekend. De betaalde BTW kunt u bij u BTW aangifte terugvorderen.

Incassokosten berekenen

Bedrag van de vordering
Kosten
Incassokosten
Inclusief BTW (21%) *
* Alléén als u geen BTW kunt verrekenen.
Dien factuur in

Gedeeltelijke betaling

Mocht de factuur slechts deels worden voldaan dan zullen de incassokosten naar verhouding van het wel betaalde factuur bedrag worden berekend. Ter verduidelijking volgt hieronder een voorbeeld, hierbij wordt de BTW buitenschouwing gelaten:

Factuurbedrag : € 325
Incassokosten: € 48,75
Totaal bedrag : € 373,75

Betaalde bedrag: € 300,00 ( 80,26 % van totaal bedrag)
Door opdrachtgever te ontvangen: 300 x 0,8026 = € 247,80

Indien u als opdrachtgever BTW plichtig bent mogen wij de BTW niet bij de debiteur heffen.
Deze wordt dan achteraf met u verrekend. De betaalde BTW kunt u bij u BTW aangifte terugvorderen.